397985_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397985
statistikk
2020-10-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapseptember 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
September 2018September 2019September 2020September 2019September 2020
I alt6897356806,8-7,5
Skatt til kommuneforvaltninga1551601603,7-0,4
Skatt til staten2032182327,16,3
Skatt på utvinning av petroleum72853918,7-54,2
Innbetalingar til folketrygda2592722505,0-8,1