397985_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397985_tabell
statistikk
2020-10-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapseptember 2020

Innhald