397983_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397983
statistikk
2020-09-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapaugust 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
August 2018August 2019August 2020August 2019August 2020
I alt5706105417,1-11,2
Skatt til kommuneforvaltninga1201251253,50,2
Skatt til staten1731851827,0-1,6
Skatt på utvinning av petroleum71854119,2-51,6
Innbetalingar til folketrygda2062161944,9-10,2