397983_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397983_tabell
statistikk
2020-09-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapaugust 2020

Innhald