397981_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397981
statistikk
2020-08-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuli 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Juli 2018Juli 2019Juli 2020Juli 2019Juli 2020
I alt5385825198,1-10,8
Skatt til kommuneforvaltninga1181221223,70,1
Skatt til staten1701831757,1-3,9
Skatt på utvinning av petroleum46634935,8-22,4
Innbetalingar til folketrygda2032141725,1-19,5