397981_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397981_tabell
statistikk
2020-08-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuli 2020

Innhald