397977_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397977
statistikk
2020-06-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmai 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Mai 2018Mai 2019Mai 2020Mai 2019Mai 2020
I alt4264614188,2-9,4
Skatt til kommuneforvaltninga9599954,1-3,8
Skatt til staten1471581467,3-7,4
Skatt på utvinning av petroleum31433440,5-22,0
Innbetalingar til folketrygda1541621435,3-11,4