397977_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397977_tabell
statistikk
2020-06-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmai 2020

Innhald