397973_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397973
statistikk
2020-04-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmars 2020

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Mars 2018Mars 2019Mars 2020Mars 2019Mars 2020
I alt2492702718,40,6
Skatt til kommuneforvaltninga5659604,41,6
Skatt til staten8086887,02,4
Skatt på utvinning av petroleum15221645,3-25,2
Innbetalingar til folketrygda971031076,14,0