397973_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397973_tabell
statistikk
2020-04-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmars 2020

Innhald