397967_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397967
statistikk
2020-01-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapdesember 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Desember 2017Desember 2018Desember 2019Desember 2018Desember 2019
I alt8118779448,27,6
Skatt til kommuneforvaltninga1891962053,74,8
Skatt til staten2542552740,47,4
Skatt på utvinning av petroleum6511013469,621,0
Innbetalingar til folketrygda3033163314,54,7