397967_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397967_tabell
statistikk
2020-01-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapdesember 2019

Innhald