367385_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367385
statistikk
2019-10-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapseptember 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
September 2017September 2018September 2019September 2018September 2019
I alt6476897356,56,8
Skatt til kommuneforvaltninga1491551603,63,7
Skatt til staten207203218-1,97,1
Skatt på utvinning av petroleum41728574,218,7
Innbetalingar til folketrygda2492592723,95,0