367385_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367385_tabell
statistikk
2019-10-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapseptember 2019

Innhald