367381_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367381
statistikk
2019-08-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuli 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Juli 2017Juli 2018Juli 2019Juli 2018Juli 2019
I alt5085385825,98,1
Skatt til kommuneforvaltninga1141181223,83,7
Skatt til staten175170183-2,77,1
Skatt på utvinning av petroleum24466396,735,8
Innbetalingar til folketrygda1962032143,95,1