367381_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367381_tabell
statistikk
2019-08-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuli 2019

Innhald