367377_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367377
statistikk
2019-07-12T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuni 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Juni 2017Juni 2018Juni 2019Juni 2018Juni 2019
I alt4244474875,39,0
Skatt til kommuneforvaltninga93961003,53,9
Skatt til staten156150161-3,77,3
Skatt på utvinning av petroleum26466375,937,7
Innbetalingar til folketrygda1501551633,55,3