367377_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367377_tabell
statistikk
2019-07-12T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuni 2019

Innhald