367237_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367237
statistikk
2019-06-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmai 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Mai 2017Mai 2018Mai 2019Mai 2018Mai 2019
I alt4114264613,78,2
Skatt til kommuneforvaltninga9195993,74,1
Skatt til staten153147158-4,07,3
Skatt på utvinning av petroleum18314372,240,5
Innbetalingar til folketrygda1481541623,65,3