367237_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367237_tabell
statistikk
2019-06-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmai 2019

Innhald