367155_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367155
statistikk
2019-01-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapdesember 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Desember 2016Desember 2017Desember 2018Desember 2017Desember 2018
I alt7568118777,38,2
Skatt til kommuneforvaltninga1811891964,23,7
Skatt til staten2402542555,80,4
Skatt på utvinning av petroleum416511058,369,6
Innbetalingar til folketrygda2933033163,24,5