367155_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367155_tabell
statistikk
2019-01-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapdesember 2018

Innhald