321085_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321085
statistikk
2018-02-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjanuar 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Januar 2016Januar 2017Januar 2018Januar 2017Januar 2018
Rettet 19. februar 2018, kl. 10:05.
I alt8589914,31,9
Skatt til kommuneforvaltninga2022239,24,6
Skatt til staten2222220,7-1,2
Skatt på utvinning av petroleum000..
Innbetalingar til folketrygda4345463,82,2