321085_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321085_tabell
statistikk
2018-02-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjanuar 2018

Innhald