321101_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321101
statistikk
2018-01-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapdesember 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Desember 2015Desember 2016Desember 2017Desember 2016Desember 2017
I alt796756811-5,07,3
Skatt til kommuneforvaltninga1661811899,34,2
Skatt til staten2382402540,85,8
Skatt på utvinning av petroleum1044165-60,458,3
Innbetalingar til folketrygda2882933031,83,2