321101_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321101_tabell
statistikk
2018-01-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapdesember 2017

Innhald