301830_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
301830_tabell
statistikk
2017-09-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapaugust 2017

Innhald