290623_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
290623_tabell
statistikk
2017-07-14T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuni 2017

Innhald