290621_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
290621_tabell
statistikk
2017-06-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmai 2017

Innhald