157220
/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved/aar-reviderte
157220
Nøkkeltall for kommunenes virksomhet
statistikk
2014-06-16T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
kostrahoved, KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, kommunestatistikk, kommunal virksomhet, styringsinformasjonKOSTRA, Offentlig sektor
false

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering2013, reviderte tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

16. juni ble reviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2013 publisert. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene, herunder økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Tallene belyser prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet ved hjelp av et stort antall nøkkeltall.

Bedret datainngang fra kommuner og fylkeskommuner

Alle kommuner og fylkeskommuner har rapportert og levert de fleste av sine skjemaer. Regnskapsrapporteringen er bedret i forhold til fjoråret. Regnskapstallene bygger på rapporter fra alle fylkeskommuner og alle kommuner, bortsett fra én. Svarprosenten for kommunale foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS) er 90 prosent for kommunale KF og IKS, og 100 prosent for de fylkeskommunale foretakene. Svarprosenten for tjenesterapporteringen er også bedre enn for 2012, og varierer fra 92 til 100 prosent. Det er dessuten hentet data fra flere kilder utenfor Statistisk sentralbyrå (SSB), for eksempel fra direktorater som selv samler inn data fra kommunene.

De innrapporterte tallene har vært igjennom kontroller, både i kommunene og fylkeskommunene og i SSB. På de fleste områder vil dataene kunne regnes som ferdig kontrollert/ rettet, men på enkelte områder må det kunne påregnes endringer også etter publisering. Datamaterialet vil være oppdatert med eventuelle rettelser og for sent rapporterte skjema ved publiseringen i mars neste år.

For flere tjenesteområder finnes faktaark både for kommunen og for kommunen som konsern .  

Oversikt over skjemaer som ligger til grunn for publiseringenÅpne og lesLukk

Dersom du ønsker oversikt over antall skjemaer som ligger til grunn for publiseringen kan du laste ned filer her . To filer viser tjeneste- og regnskapsrapporteringen for henholdsvis kommune og fylkeskommune, mens den tredje viser antall innsendte av de ulike sensitive skjemaene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB