38602
38602
friartikkel
2014-06-16T00:00:00.000Z
no

Kommune-Stat-Rapportering

KOSTRA-databasen - Nøkkeltall og grunnlagsdata

Publisert:

Oppdatert:

Artikkelen gir en inngang til KOSTRA faktaark med nøkkeltall og grunnlagsdata.

 

 


KOSTRA faktaark med nøkkeltall og grunnlagsdata

Her finner du tall for kommuner, fylkeskommuner, bydeler i Oslo og videregående opplæring.


Første gang du åpner nøkkeltallstabellene må du velge en (fylkes) kommune som utgangspunkt for visningen. Du kan søke både på navn og på kommunenummer i søkefeltet.

Kontakt