232261
/offentlig-sektor/statistikker/kommregnko/aar
232261
Økt skatteinngang i 2016 gir bedring i driftsresultatene i kommune-Norge
statistikk
2017-03-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
kommregnko, Kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, kommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, kommunale tjenester, kommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, KF, IKS, interkommualt samarbeidKommunale finanser, KOSTRA, Offentlig sektor
false
Tilstanden i kommunene, kommuneregnskap, kommuneøkonomi.

Kommuneregnskap2016

Foreløpige tall for 2016 er sammenstilte regnskapstall fra 412 av 428 kommuner og 466 regnskap fra kommunale foretak og interkommunale selskaper.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt skatteinngang i 2016 gir bedring i driftsresultatene i kommune-Norge

14 milliarder i økte skatteinntekter bidrar til positive driftsresultater, og gir netto driftsresultat på 4 prosent av driftsinntektene for kommunene samlet sett i 2016. Samtidig har kommunene svært høye pensjonsforpliktelser og lånegjelden i kroner per innbygger øker.

Hovedtall for drift, investering og finansiering. Kommunekonsern. Millioner kroner
Kommunekonsern1Prosentvis endring fra året førProsentvis endring fra året før
201320142015201622013 - 20142014 - 20152015 - 2016
1Kommunekonsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider (§27) og interkommunale selskaper(IKS).
2Tall som fremkommer mellom 15. mars og 15. juni er foreløpige. Reviderte tall publiseres 15. juni.
Drift
1. Brutto driftsinntekter i alt370 323380 971398 291423 6732,94,56,4
2. Brutto driftsutgifter i alt363 157379 198389 121408 1514,42,64,9
3. Brutto driftsresultater (1-2)7 1661 7739 17015 522......
4. Netto avdrag11 65312 22313 18715 3074,97,916,1
5. Netto finans1 0201 4762 3812 04244,761,3-14,2
6. Utlån1821961621597,7-17,3-1,9
7. Avskrivninger15 95716 96118 40919 1086,38,53,8
8. Netto driftsresultat (3-4-5-6+7)10 2614 83411 84917 118......
 
Investering
9. Brutto investeringsutgifter i alt47 69253 73060 30462 73312,712,24,0
10. Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv.9 54016 16421 79518 77269,434,8-13,9
 
Finansiering
11. Overskudd før lån og avsetninger (3-5+7-9+10)-16 055-20 314-13 311-11 373......
12. Bruk av lån (netto)30 71431 86538 35237 0683,720,4-3,3
13. Bruk av fond/avsetning til fond-2 775718-11 993-10 811......

Konsekvenser av endring i regnskapsføringÅpne og lesLukk

Fra og med regnskapsåret 2014 inntektsføres MVA-kompensasjon for investeringsutgifter i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet som det ble i perioden 2004-2013. Denne endringen påvirker regnskapsstørrelser både i drifts- og i investeringsregnskapet. Endringen er rent regnskapsteknisk og innebærer ingen endringer i inntektsnivået til kommunene, kun en flytting av mva-kompensasjonsinntektene fra drifts- til investeringsregnskapet. For 2014 var MVA-kompensasjonen for investeringsutgifter for kommunene samlet estimert til 5,1 milliarder kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB