Kyrkjelege fellesråd, rekneskap2010

Innhald

Arkiv for Kyrkjelege fellesråd, rekneskap - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
25. juni 2021 2020 2020
26. juni 2020 2019 2019
26. juni 2019 2018 2018
7. november 2018 2017 2017
27. juni 2018 2017 2017
23. juni 2017 2016 2016
24. juni 2016 2015 4,5 milliardar i driftsinntekt for kyrkjelege fellesråd
24. juni 2015 2014 Nesten ein halv milliard brukt på kyrkjebygg
26. juni 2014 2013 Betra driftsresultat for kyrkjelege fellesråd
26. juni 2013 2012 95 millionar kroner meir i tilskot frå kommunane
26. juni 2012 2011 Kommunale tilskott dekkjer 65 prosent av utgiftene
22. juli 2011 2010 Brutto driftsresultat ned nesten 17 prosent [Retta 25. juli 2011]
23. juli 2010 2009 Brutto driftsresultat opp 59 prosent i 2009
16. juli 2009 2008 Investeringane auka med 30 prosent i 2008
9. juli 2008 2007 Sterk inntektsvekst for kyrkjelege fellesråd