Miljøøkonomiske virkemidler2013

Innhold

Arkiv for Miljøøkonomiske virkemidler - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. oktober 2020 2019 2019
27. september 2019 2018 2018
27. september 2018 2017 2017
27. september 2017 2016 2016
28. september 2016 2015 Marginal økning i inntektene fra miljøavgiftene
1. oktober 2015 2014 Økte inntekter fra avgifter på klimagassutslipp
1. desember 2014 2013 Miljøavgifter domineres av avgifter på klimagassutslipp og drivstoff