197303_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/miljovirk/aar
197303_tabell
statistikk
2014-12-01T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Statistikk for miljøøkonomiske virkemidler viser tall for miljøavgifter og klimakvoter fordelt på betalende næringer og husholdninger.

Miljøøkonomiske virkemidler2013

Innhold