420189
/natur-og-miljo/statistikker/fysplan/aar
420189
statistikk
2020-07-02T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Offentlig sektor
no
fysplan, Plan- og byggesaksbehandling, reguleringsplaner,byggesøknader, byggesaker, dispensasjoner, innsigelser, saksbehandlingstid, gebyrer, strandsonerKOSTRA, Areal, Natur og miljø, Offentlig sektor
true

Plan- og byggesaksbehandling2019

Innhold

Publisert:

Plan- og byggesaksbehandling. Nøkkeltall1
Enhet2019Endring i prosent
Endring fra foregående årEndring
2016 - 2019
1Nøkkeltallene er basert på summering av rapporterte tall fra kommuner og fylkeskommuner. Det er ikke estimert for frafall i rapporteringen.
Dispensasjoner gitt for nye bygninger i strandsonenAntall606-19-23
Andel av søknader om nye bygg i strandsonen som ble innvilgetProsent91-38
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ett-trinns byggesøknad i samsvar med kommunal plan og 3 ukers saksbehandlingsfristKalenderdager18-513
Byggesøknader behandlet av kommuneneAntall77 458-4-11
Private detaljreguleringsplaner vedtatt av kommuneneAntall975-16-26
Brutto driftsutgifter per innbygger til planlegging, bygge- og delesaksbehandling og oppmåling i kommuneneKroner/innbygger924515
Brutto driftsutgifter per innbygger til lokal og regional utvikling i fylkeskommuneneKroner/innbygger220826

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB