348601
/natur-og-miljo/statistikker/fysplan/aar
348601
statistikk
2018-07-03T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Offentlig sektor
no
fysplan, Plan- og byggesaksbehandling, reguleringsplaner,byggesøknader, byggesaker, dispensasjoner, innsigelser, saksbehandlingstid, gebyrer, strandsonerKOSTRA, Areal, Natur og miljø, Offentlig sektor
false

Plan- og byggesaksbehandling2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dispensasjoner. Saksbehandlingstid. Driftsutgifter: Nøkkeltall1
Enhet2017Endring i prosent
Endring fra foregående årEndring 2015 - 2017
1Nøkkeltallene er basert på summering av rapporterte tall fra kommuner og fylkeskommuner. Det er ikke estimert for frafall i rapporteringen.
Dispensasjoner gitt for nye bygninger i områder for landbruk, natur- og friluftsliv samt reindriftAntall2 1132017
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ett-trinns byggesøknader med 12-ukers fristKalenderdager37-3-5
Brutto driftsutgifter per innbygger til planlegging, bygge- og delesaksbehandling, eierseksjonering og oppmåling i kommuneneKroner/innbygger82838
Brutto driftsutgifter per innbygger til lokal og regional utvikling, areal og natur (funksjon 715) i fylkeskommuneneKroner/innbygger1846-4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB