Avfall fra tjenesteytende næringer2015

Innhold

Arkiv for Avfall fra tjenesteytende næringer - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. desember 2016 2015 Kaster årlig avfall tilsvarende vekten av personbilparken
8. desember 2015 2014 Jevn vekst i avfall fra tjenesteyterne
9. desember 2014 2013 Over 2 millioner tonn avfall fra tjenesteyterne
11. desember 2013 2012 Nesten 2 millioner tonn avfall fra tjenesteyterne
12. desember 2012 2011 Tjenesteyterne sorterer mindre
12. desember 2011 2009-2010 Nedgang i avfall fra tjenesteyterne
14. februar 2001 1999 Mye papiravfall fra varehandelen
4. september 2009 2008 Mer avfall fra tjenesteyting
25. september 2008 2006 1,3 millioner tonn avfall fra tjenesteyting
14. desember 2001 1999 Mer avfall enn antatt