Arealbruk i tettsteder1. januar 2018

Innhold

Arkiv for Arealbruk i tettsteder - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. august 2020 1. januar 2020 1. januar 2020
9. september 2019 2018 2018
26. februar 2019 1. januar 2018 1. januar 2018
22. desember 2017 1. januar 2017 1. januar 2017
2. februar 2017 1. januar 2016 Mest areal til bolig i tettstedene
11. desember 2015 1. januar 2015 Mye tettstedsareal brukt til småhus
16. april 2015 1. januar 2014 Mest areal til bolig i tettstedene
25. februar 2015 1. januar 2013 Mindre ubebygd areal i tettstedene
22. november 2012 1. januar 2011 Areal til bolig dominerer i tettstedene
20. september 2005 1. januar 2005 Småhusene krever plass
20. mars 2002 1. januar 2000 En tredjedel av tettstedsarealet til boligformål
27. desember 2001 1. januar 1999 Fire av fem har friområder i nærmiljøet
3. april 2001 1. januar 1999 Mest areal til bolig og transport
18. desember 2000 1. januar 1999 En av fire bor i de fire største tettstedene
14. juli 1999 1998 Veiene utgjør en stor del av tettstedene