362410_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealbruk/aar
362410_tabell
statistikk
2019-02-26T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false

Arealbruk i tettsteder1. januar 2018

Innhold