362410_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealbruk/aar
362410
statistikk
2019-02-26T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
arealbruk, Arealbruk i tettsteder, areal, boligområder, fritidsbebyggelse, næringsområder, infrastruktur, rekreasjonsområder, jordbruksområder, skog, bosatte, ansatteAreal, Natur og miljø
false

Arealbruk i tettsteder1. januar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andel arealbruk og arealressurser innen tettsted, etter størrelsesgrupper. Prosent
2018
200- 19 999 bosatte20 000- 99 999 bosatte100 000 bosatte eller flere
Boligbebyggelse38,942,040,9
Næring, offentlig og privat tjenesteyting9,39,39,5
Veg13,715,016,2
Annen bebyggelse og anlegg18,916,417,9
Skog10,111,69,1
Jordbruk5,12,62,2
Andre ubebygde områder3,93,14,2