Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet

  Rapporter 2020/38

  Hvordan skal Norge kunne nå mål om reduserte klimautslipp framover og hva er de økonomiske konsekvensene av ulike tiltak som iverksettes for å nå klimamålene? Dette er det store bakteppe for denne rapporten.

  Publikasjon
 • Fremdeles svake tall for industrien

  Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 3. kvartal. Det er lav ordretilgang og stor usikkerhet knyttet til koronapandemien. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2020 preges av pessimisme hos flertalle...

  Artikkel
 • Are carbon prices redundant in the 2030 EU climate and energy policy package?

  Discussion Papers no. 940

  Publikasjon
 • Husholdningenes finansregnskap ved utgangen av 2. kvartal 2020

  Rapporter 2020/37

  Koronapandemien har endret husholdningenes tilpasning i kredittmarkedet og endringen reflekteres av historisk høye nettofinansinvesteringer.

  Publikasjon
 • PPI fortsetter oppgangen

  Produsentprisindeksen (PPI) fortsatte i september å øke etter flere måneder med nedgang i 2020. Indeksen steg med 2,8 prosent denne måneden, med økt gasspris som viktigste driver.

  Artikkel
 • Explaining residential clustering of fertility

  Discussion Papers no. 939

  Publikasjon
 • Veksttakten i Fastlands-BNP avtar

  BNP Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i august, viser sesongjusterte nasjonalregnskapstall. Aktiviteten i økonomien har dermed steget de siste fire månedene, men var fortsatt 3,9 prosent lavere i august enn i februar.

  Artikkel
 • Helse- og omsorgstjenester i nasjonalregnskapet under koronakrisen

  Notater 2020/33

  Dette notatet vil ta for seg behandlingen av helse- og omsorgsnæringene i nasjonalregnskapet i perioden etter at Covid-19 rammet Norge i mars 2020. 

  Publikasjon
 • Industriproduksjonen steg kraftig i august

  Norsk industriproduksjon hadde en kraftig økning på 3 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall. Vekst i metallvareindustri og maskinindustri stod for mye av den samlede oppgangen. I perioden juni-august var den totale industriproduks...

  Artikkel
 • Stor økning i netthandelen

  Nordmenn netthandlet mye mer med internasjonale betalingskort i 2. kvartal 2020 enn ett år tidligere. Samtidig gikk annen handel med kortene ned 40 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. 

  Artikkel
 • Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien

  Rapporter 2020/32

  Økt markedsmakt i produkt- og tjenestemarkedet, fallende lønnsandel og større ulikhet er tre globale utviklingstrekk som har vært trukket fram som mulige forklaringer på svak etterspørsel.

  Publikasjon
 • Bedring i sikte, men situasjonen er fremdeles alvorlig

  Norsk økonomi fortsetter innhentingen etter det største tilbakeslaget i nyere tid, men det er ikke før i slutten av 2021 at aktiviteten ventes å være tilbake på samme nivå som før virusutbruddet. Vi venter en gradvis renteoppgang fra 2021.

  Artikkel
 • Nettofinansinvesteringene øker kraftig

  Husholdningenes netto finansinvesteringer økte til rekordhøye 60 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Første prisoppgang i PPI siden desember

  Økte priser innen energivarer bidro sterkt til at Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 1,2 prosent fra juli til august 2020. Naturgass hadde mest å si for prisoppgangen, men også raffinerte petroleumsprodukter og elektrisitet var viktige bidrag.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon