Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Moderat nedgang i fastlandsøkonomien i november

  BNP Fastlands-Norge falt 0,9 prosent i november, justert for normale sesongsvingninger. Nedgangen følger etter seks måneder med oppgang etter det brå fallet i vår. Aktiviteten i fastlandsøkonomien var dermed 2,4 prosent lavere i november enn i feb...

  Artikkel
 • Prisvekst i PPI ved årets slutt

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 1,6 prosent i desember. En økning i prisene på flere energivarer bidro til denne oppgangen. Prisnedgangen innen visse industrinæringer dempet oppgangen i PPI.

  Artikkel
 • Auke i industriproduksjonen i november

  Norsk industriproduksjon hadde ein auke på 1,5 prosent frå oktober til november 2020, viser sesongjusterte tal. I perioden september-november var det ein auke på heile 3 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode. Dermed fortset oppgangen ein...

  Artikkel
 • Vaksinering gir økt rente

  Fra sommeren 2021 ventes den økonomiske aktiviteten å tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar. Vi venter en gradvis renteoppgang fra midten av 2021.

  Artikkel
 • Prisoppgang på olje og gass

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 4,5 prosent i november. Prisoppgang på utvinning av råolje og naturgass var det viktigste bidraget sammen med raffinerte petroleumsprodukter.

  Artikkel
 • Bankinnskuddene fortsetter å øke

  Veksten i husholdningenes bankinnskudd over de siste fire kvartalene var på rekordhøye 119 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Videre gjeninnhenting i fastlandsøkonomien i oktober

  BNP Fastlands-Norge steg 1,2 prosent i oktober, viser sesongjusterte nasjonalregnskapstall. Justert for uvanlig sterk vekst i tradisjonelt fiske, var oppgangen på 0,9 prosent. Aktiviteten i fastlandsøkonomien var fortsatt 1,5 prosent lavere i okto...

  Artikkel
 • Moderat vekst i industriproduksjonen i oktober

  Norsk industriproduksjon hadde en økning på 0,6 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. I perioden august-oktober 2020 hadde industriproduksjon en sterk vekst på 4,2 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Til tr...

  Artikkel
 • Utslippsintensiteten halvert siden 1990

  Siden 1990 har utslipp av klimagasser per produsert krone blitt halvert. Utviklingen skyldes at næringene har blitt mer utslippseffektive, samt en overgang til mer tjenesteproduksjon.

  Artikkel
 • Nordmenn legger ned frivillig innsats verdt 78 milliarder

  Halvparten av den frivillige innsatsen er innenfor kultur og fritid.

  Artikkel
 • Nasjonalinntekten økte sterkt i 3. kvartal, men var fortsatt lavere enn før koronakrisen

  Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) økte 7,6 prosent i 3. kvartal. Dermed ble knapt to tredeler av nedgangen i 1. og 2. kvartal hentet inn igjen. Disponibel inntekt, som viser hva landet har igjen til konsum og sparing, vokste hele 9,8 prosent. Li...

  Artikkel
 • Stort underskudd på utenrikshandelen for 3. kvartal

  Foreløpige tall viser større underskudd i utenrikshandelen med varer og tjenester enn noe kvartal tidligere siden1981. Det er nedgang i både eksport og import, men størst nedgang på eksportsiden.

  Artikkel
 • Assessing income tax perturbations

  Discussion Papers no. 945

  Publikasjon
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2020/45

  Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten på norsk sokkel.

  Publikasjon
 • Mer netthandel med koronatiltak

  Statistikk for bruk av internasjonale betalingskort viser at nordmenn handlet mer på nettet, og mindre ellers, med slike kort i 3. kvartal 2020 enn ett år tidligere.

  Artikkel