Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Bred optimisme i industrien

  Norske industriledere melder om oppgang i produksjonsnivået og økt ordretilgang i 3. kvartal 2018. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal er fortsatt positiv hos flertallet av industrilederne.

  Artikkel
 • Dette bruker nordmenn penger på

  SSBs nyeste tall viser at norske husholdninger konsumerte for 1391,6 milliarder kroner i 2017. Det er omtrent 230 ganger så mye som det koster å bygge det nye nasjonalmuseet – og mer enn statens samlede utgifter i årets statsbudsjett.

  Artikkel
 • Nesten hvert fjerde frivillige årsverk er for idretten

  Verdien av frivillig innsats tilsvarte 75 milliarder i kroner i 2016. Bak dette stod det 148 000 årsverk, der nærmere en fjerdedel utføres innen idretten.

  Artikkel
 • Measuring human capital for Norway 2007-2014

  Notater 2018/40

  Publikasjon
 • An up-to-date joint labor supply and child care choice model

  Discussion Papers no. 885

  Publikasjon
 • Økt netthandel med utlandet

  Foreløpige beregninger viser at norske husholdninger kjøpte varer og tjenester på internett fra utlandet for 40 milliarder kroner i 2017. Det er over en dobling på fem år.

  Artikkel
 • Vekst i alle fylker i fjor – utenom Rogaland

  Rogaland hadde i 2017 volumnedgang i bruttoproduktet for andre år på rad, viser foreløpige tall. Andre fylker som har slitt etter oljeprisfallet, hadde positiv utvikling i 2017.

  Artikkel
 • Husholdningenes netthandel

  Notater 2018/39

  Dette dokumentasjonsnotatet omhandler nasjonalregnskapets behandling av husholdningenes netthandel.

  Publikasjon
 • Fortsatt oppgang i PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) steg 1,5 prosent fra august til september. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere priser på råolje, naturgass og raffinerte petroleumsprodukter.

  Artikkel
 • Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte

  Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,6 prosent i juni–august sammenlignet med de tre foregående månedene. Fastlands-BNP falt med 0,2 prosent fra juli til august.

  Artikkel
 • Moderat vekst i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon auka med 0,6 prosent i perioden juni-august 2018 samanlikna med den førre tremånadersperioden, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå juli til august, var produksjonen tilnærma uendra.

  Artikkel
 • Bilkjøpene trakk varekonsumet opp

  Husholdningenes varekonsum steg 2,8 prosent fra juli til august 2018, viser sesongjusterte tall. Veksten skyldes hovedsakelig økning i bilkjøpene.

  Artikkel
 • Revisjoner i finansregnskapet

  Husholdningenes innenlandske aksjer er denne gangen revidert ned, mens beholdningen av aksjer i utlandet er revidert opp. Samtidig er lån fra finansielle foretak til husholdningene revidert opp. 

  Artikkel
 • Mortality shifts and mortality compression

  Discussion Papers no. 884

  Publikasjon
 • Tiltakende vekst i norsk økonomi

  Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,8 prosent i månedene mai–juli, sammenlignet med de tre foregående månedene. Fastlands-BNP økte med 0,2 prosent fra juni til juli.

  Artikkel