Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 68 000 per innbygger til helse

  Helseutgiftene utgjorde 68 000 kroner per innbygger i 2018. Dette er over 2 000 kroner mer enn året før. De foreløpige anslagene viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 360 milliarder i 2018.

  Artikkel
 • Effects of extended paternity leave on union stability and fertility

  Discussion Papers no. 899

  Publikasjon
 • Linking neighbors’ fertility

  Discussion Papers no. 898

  Publikasjon
 • Oppgang i PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) steg med 0,4 prosent fra januar til februar. Økte priser på olje og raffinerte petroleumsprodukter bidro mest til å dra PPI opp fra forrige måned, mens strømprisen dro i motsatt retning.

  Artikkel
 • Den gode veksten i Fastlands-BNP fortsetter

  Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,8 prosent i tremånedersperioden november-januar sammenliknet med august-oktober. Månedsveksten fra desember til januar var 0,3 prosent.

  Artikkel
 • Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med noen skjær i sjøen

  Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Enda lavere vekstutsikter internasjonalt eller et markert varig fall i oljefondet kan likevel skape problemer for bedrifter og finanspolitikken.

  Artikkel
 • Hvorfor lager SSB prognoser for utviklingen i norsk økonomi?

  Prognoser er et viktig planleggingsverktøy for personer, bedrifter og myndigheter. Uavhengige prognoser som er gratis tilgjengelige for allmenheten er et gode for samfunnet. Det er en del av samfunnsoppdraget til SSB å lage makroøkonomiske prognoser.

  Artikkel
 • Gjelden til norske familier vokser mindre enn før

  På ti år har stadig flere norske husholdninger opparbeidet en relativ høy gjeld, mye på grunn av økte boligpriser. Den økte gjelden motsvares av en tilsvarende økning i boligformuen. I fjor avtok denne gjeldsveksten.

  Artikkel
 • Produksjonsauken i industrien held fram

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1,3 prosent i perioden november 2018–januar 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. Det var særleg bygging av skip og oljeplattformer som bidrog til veksten.

  Artikkel
 • Vekst i husholdningenes disponible realinntekt

  Husholdningenes samlede disponible inntekt hadde en oppgang på 4,4 prosent fra 2017 til 2018, viser foreløpige tall. Justert for prisvekst var økningen 2,3 prosent for husholdningssektoren under ett og 1,6 prosent regnet per person.

  Artikkel
 • Svak rente- og stønadsbalanse

  For 4. kvartal 2018 er det foreløpig beregnet et underskudd på rente- og stønadsbalansen på om lag 8 milliarder kroner. Vi må tilbake til 2013 for å finne negative tall for rente- og stønadsbalansen.

  Artikkel
 • High school dropout for marginal students: Evidence from randomized exam form

  Discussion Papers no. 894

  Publikasjon
 • Renteutgiftene redusert tross økt boliggjeld

  Fra 1. kvartal 2012 til midten av 2018 har en gjennomsnittlig husholdning økt boliglånet med 42 prosent. I samme periode er renten husholdningene må betale, redusert fra 4,12 til 2,45 prosent. Resultatet er reduserte renteutgifter til tross for de...

  Artikkel
 • Varekonsum opp i januar

  Husholdningenes varekonsum økte med 0,3 prosent fra desember 2018 til januar 2019, viser sesongjusterte tall. Nedgang i bilkjøp bidro til å dempe oppgangen i varekonsumindeksen.

  Artikkel
 • Oppgang i PPI

  Etter to måneder med relativt stor nedgang steg Produsentprisindeksen (PPI) 0,3 prosent fra desember til januar. Økte priser på blant annet fisk, strøm og råolje bidro til oppgangen.

  Artikkel