253546_tabell_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
253546_tabell
statistikk
2016-05-12T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Denne første beregningen av tallene for 2015 er en summering av tallene for årets fire kvartaler.

Årlig nasjonalregnskap2015

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 2Makroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kroner
Tabell 3Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2005-priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2005-priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2005-priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2005-priser. Millioner kroner
Tabell 4Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosentexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosentcsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent
Tabell 5Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosentexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosentcsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosent
Tabell 6Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronerfullscreen-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronerexcel-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronercsv-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner
Tabell 7Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentexcel-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentcsv-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent
Tabell 8Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentexcel-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentcsv-iconProduksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent
Tabell 9Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronerfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronerexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kronercsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner
Tabell 10Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kronerfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kronerexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kronercsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kroner
Tabell 11Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosentcsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent
Tabell 12Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentexcel-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosentcsv-iconBruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent
Tabell 13Lønnskostnader etter hovednæring. Millioner kronerfullscreen-iconLønnskostnader etter hovednæring. Millioner kronerexcel-iconLønnskostnader etter hovednæring. Millioner kronercsv-iconLønnskostnader etter hovednæring. Millioner kroner
Tabell 14Lønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosentfullscreen-iconLønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosentexcel-iconLønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosentcsv-iconLønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosent
Tabell 15Utført timeverk etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. Millionerfullscreen-iconUtført timeverk etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. Millionerexcel-iconUtført timeverk etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. Millionercsv-iconUtført timeverk etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. Millioner
Tabell 16Årslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosentfullscreen-iconÅrslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosentexcel-iconÅrslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosentcsv-iconÅrslønn, påløpt etter næring. Endring fra året før i prosent
Tabell 17Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakerefullscreen-iconÅrslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakereexcel-iconÅrslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakerecsv-iconÅrslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere
Tabell 18Sysselsatte personer etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000fullscreen-iconSysselsatte personer etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000excel-iconSysselsatte personer etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000csv-iconSysselsatte personer etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000
Tabell 19Årsverk, heltidsekvivalenter etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000fullscreen-iconÅrsverk, heltidsekvivalenter etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000excel-iconÅrsverk, heltidsekvivalenter etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000csv-iconÅrsverk, heltidsekvivalenter etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000
Tabell 20Bruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconBruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentexcel-iconBruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentcsv-iconBruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent
Tabell 21Driftsresultat etter hovednæring. Millioner kronerfullscreen-iconDriftsresultat etter hovednæring. Millioner kronerexcel-iconDriftsresultat etter hovednæring. Millioner kronercsv-iconDriftsresultat etter hovednæring. Millioner kroner
Tabell 22Hovedtall for konsum. Millioner kronerfullscreen-iconHovedtall for konsum. Millioner kronerexcel-iconHovedtall for konsum. Millioner kronercsv-iconHovedtall for konsum. Millioner kroner
Tabell 23Hovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconHovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosentexcel-iconHovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosentcsv-iconHovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosent
Tabell 24Hovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconHovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosentexcel-iconHovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosentcsv-iconHovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosent
Tabell 25Konsum i husholdninger etter formål. Løpende prises. Millioner kronerfullscreen-iconKonsum i husholdninger etter formål. Løpende prises. Millioner kronerexcel-iconKonsum i husholdninger etter formål. Løpende prises. Millioner kronercsv-iconKonsum i husholdninger etter formål. Løpende prises. Millioner kroner
Tabell 26Konsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosentexcel-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosentcsv-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosent
Tabell 27Konsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosentexcel-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosentcsv-iconKonsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosent
Tabell 28Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kronerfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kronerexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kronercsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kroner
Tabell 29Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosentexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosentcsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosent
Tabell 30Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosentexcel-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosentcsv-iconBruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosent
Tabell 31Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconEksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconEksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconEksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 32Eksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconEksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentexcel-iconEksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentcsv-iconEksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent
Tabell 33Eksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconEksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentexcel-iconEksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentcsv-iconEksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent
Tabell 34Import av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconImport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconImport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconImport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 35Import av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconImport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentexcel-iconImport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosentcsv-iconImport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent
Tabell 36Import av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentfullscreen-iconImport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentexcel-iconImport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosentcsv-iconImport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent
Tabell 37Fast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kronerfullscreen-iconFast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kronerexcel-iconFast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kronercsv-iconFast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kroner
Tabell 38Fast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentfullscreen-iconFast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentexcel-iconFast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosentcsv-iconFast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent

Ferdige spesialtabeller for erfarne brukere:

Årlig nasjonalregnskap fra 1970 (CSV-filer)

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken