Rapporter 2018/09

Økonomisk utsyn over året 2017

Økonomisk utsyn over året 2017 gir en oversikt over norsk økonomis utvikling i 2017.

I tillegg til presentasjon av konjunkturtendensene og prognoser for utviklingen i nær framtid, presenterer Økonomisk utsyn utviklingen i økonomisk vekst, befolkning og arbeidsinnsats, offentlig forvaltning og husholdningene. Det er i år første gang Økonomisk utsyn utgis i serien Rapporter. Økonomisk utsyn er en samarbeidsproduksjon mellom statistikkavdelingene og forskningsavdelingen.

Figurgrunnlag i Excel til Økonomisk utsyn 2017 (zip)

 

Økonomisk utsyn publisert før 2018 finnes i hefte nummer 1 i serien Økonomiske analyser

 

Om publikasjonen

Tittel

Økonomisk utsyn over året 2017

Serie og -nummer

Rapporter 2018/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Konjunkturer

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9703-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9702-1

ISSN

0806/2056

Antall sider

132

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt