Publikasjon

Rapporter 2018/09

Økonomisk utsyn over året 2017

Innhold

Økonomisk utsyn over året 2017 gir en oversikt over norsk økonomis utvikling i 2017.

I tillegg til presentasjon av konjunkturtendensene og prognoser for utviklingen i nær framtid, presenterer Økonomisk utsyn utviklingen i økonomisk vekst, befolkning og arbeidsinnsats, offentlig forvaltning og husholdningene. Det er i år første gang Økonomisk utsyn utgis i serien Rapporter. Økonomisk utsyn er en samarbeidsproduksjon mellom statistikkavdelingene og forskningsavdelingen.

Figurgrunnlag i Excel til Økonomisk utsyn 2017 (zip)

 

Økonomisk utsyn publisert før 2018 finnes i hefte nummer 1 i serien Økonomiske analyser

 

Kontakt