402241_tabell_433730_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/orgakt/hvert-3-aar
402241_tabell_433730
statistikk
2020-11-18T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true

Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen2020

Innhold

Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter alder. Prosent.
2020
Alder i alt16-24 år25-44 år45-66 år67 år eller eldre
Tilhører en religion eller trosretning (prosent)4740405059
Andel av religiøse som deltar på gudstjenester eller religiøse møter minst en gang i måneden (prosent)1822191617
Antall personer som svarte6 0357321 8482 2801 175