Fire av ti hører på DAB-radio hver dag

Publisert:

Flere har tilgang til DAB-radio hjemme og i bilen, men radiolyttingen generelt i befolkningen har aldri vært målt lavere.

50 prosent av befolkningen lyttet til vanlig radio (FM, DAB eller lokalradio), nettradio eller begge deler daglig i 2018. Gjennomsnittlig lyttertid i befolkningen var 1 time og 8 minutter.

– Dette er både den laveste andelen radiolyttere og den laveste lyttertiden vi har målt i løpet årene undersøkelsen har vært gjennomført, sier Emma Castillo Schiro, som har utarbeidet Norsk mediebarometer 2018.

– Radiolyttingen har falt litt i rykk og napp de siste tiårene. I 1991 lyttet 71 prosent av befolkningen til radio daglig, før andelen falt gradvis utover mot 2000. Deretter holdt andelen seg stabil mellom 54 og 60 prosent frem til 2016, før vi nå har sett et videre fall, sier Schiro.

Blant de 50 prosent som lyttet til radio daglig i 2018 var gjennomsnittlig lyttertid på 2 timer og 18 minutter.

Videre lyttet 44 prosent av befolkningen til vanlig radio i 2018, mens én av ti lyttet til nettradio og noen benyttet seg av begge deler, som vist i tabell 1.

38 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio daglig i fjor – en økning fra 33 prosent i 2017. Hele 72 prosent har imidlertid tilgang til DAB-radio hjemme, som er en økning fra 65 prosent i 2017. Stadig flere skaffer seg også DAB-radio i bilen – andelen økte til 51 prosent i 2018.

Les også: Trenden fortsetter: Færre leser aviser

Tabell 1. Lytting til vanlig radio, nettradio og radio totalt

Til tabellen

NRK P1 har flest lyttere

NRK hadde en total lytteroppslutning på 27 prosent per dag i 2018.

– Det er en nedgang på 6 prosentpoeng fra året før. NRK P1 er likevel fremdeles den mest populære riksdekkende radiokanalen, med en daglig oppslutning på 14 prosent av befolkningen, sier Schiro.

P4 er den nest mest populære kanalen, med en oppslutning på 10 prosent daglig. P3 og Radio Norge følger like bak. 8 prosent oppgir dessuten at de hører på lokalradio en gjennomsnittsdag, som er en økning på 2 prosent fra 2017.

NRKs P1, P2 og P1+ har overvekt av godt voksne lyttere, mens P3 har best oppslutning blant lyttere i alderen 16-44 år. P4 og Radio Norge fanger opp aldersgruppen 25-66 år godt.

Figur 1. Andel som lytter på ulike radiokanaler en gjennomsnittsdag. 2018

Andel (prosent)
NRK P13 1
NRK mp3 1
NRK P1+ 3
Radio Norge 4
NRK P2 5
NRK P3 6
Lokalradio 8
P4 10
Andre kanaler 10
NRK P1 14
NRK totalt 27
DAB radio 38

Vi hører helst på populærmusikk og nyheter

Radiolyttere hører mest på populærmusikk, og deretter nyhetssendinger i løpet av en dag. Unge hører mest på populærmusikk og minst på nyheter, mens de godt voksne hører mest på informasjonsprogrammer og nyheter.

– P1s og P2s lyttere er de som hører mest på nyheter, distriktsprogram og sport. P2-lytterne hører mest på kulturprogram og informasjonsprogram ellers, sier Schiro.

Kvinner og barn hører mindre på radio

Særlig barn, men også ungdommer hører i mindre grad på radio enn de voksne. I aldersgruppen 9-12 år er det bare 22 prosent som hører på radio en gjennomsnittsdag – omtrent det samme som året før.

Personer i alderen 67-79 år er derimot gruppen som hører desidert mest på radio. Blant disse er den daglige lytterandelen på 62 prosent.

– Lytterne i denne aldersgruppen bruker også mest tid på radiolytting, med et gjennomsnitt på 3 timer daglig, forteller Schiro.

I 2018 har det også dukket opp en forskjell i radiolytting blant kvinner og menn. Tidligere har det vlært omtrent likt fordelt, men i 2018 var andelen radiolyttere 53 prosent for menn og 47 prosent for kvinner.

Tallene for radio

Tallene for «radio» i denne statistikken dekker lytting til radiosendinger på vanlig radio (FM, DAB og lokalradio) og nettradio fra 2007.

Kontakt