Lytting til vanlig radio, nettradio og radio totalt en gjennomsnittsdag i 2018. Prosent

Tilbake til artikkelen

Lytting til vanlig radio, nettradio og radio totalt en gjennomsnittsdag i 2018. Prosent
  Vanlig radio Nettradio Radio totalt
Alle 44 10 50
Kjønn      
Menn 46 11 53
Kvinner 42 8 47
Alder      
9-12 år 20 5 22
13-15 år 26 3 28
16-19 år 29 4 33
20-24 år 26 7 32
25-34 år 38 11 44
35-44 år 49 13 57
45-54 år 52 16 61
55-66 år 56 11 61
67-79 år 60 6 62
Kjønn/alder      
Menn      
9-15 år 21 3 24
16-24 år 32 6 38
25-44 år 46 13 53
45-66 år 56 17 63
67-79 år 66 8 70
Kvinner      
9-15 år 24 5 26
16-24 år 22 5 25
25-44 år 41 11 48
45-66 år 52 10 58
67-79 år 54 4 55
Yrkesstatus (16-79 år)      
Yrkesgruppe 1-2 50 13 57
Yrkesgruppe 3 52 15 60
Yrkesgruppe 4-5 44 9 51
Yrkesgruppe 6-9 52 11 57
Elever/studenter 25 5 28
Pensjonister 54 5 56
Utdanning (16-79 år)      
Ungdomsskole 39 7 43
Videregående skole 50 10 56
Universitet/høgskole, kort 49 12 56
Universitet/høgskole, lang 48 14 55
Bostedsstrøk      
Tettbygd 100 000 el. flere 39 11 46
Tettbygd 20 000-99 000 48 10 52
Tettbygd under 20 000 45 11 51
Spredtbygd 48 7 52
Landsdel      
Oslo/Akershus 39 12 45
Østlandet ellers 49 9 53
Agder/Rogaland 42 10 48
Vestlandet 44 8 49
Trøndelag 49 10 55
Nord-Norge 47 10 54

Kontakt