Trenden fortsetter: Færre leser aviser

Publisert:

Lesing av både papir- og nettaviser falt videre i 2018. Samtidig bruker vi stadig mer tid på internett.

– 30 prosent av befolkningen leste papiraviser en gjennomsnittsdag i 2018, mot 32 prosent året før, sier Emma Castillo Schiro, som er ansvarlig for Norsk mediebarometer 2018.

Denne utviklingen har pågått lenge. I 1998 var andelen papiravislesere på 81 prosent. Lesing av papiravisenes nettsider, som VG.no og Aftenposten.no, har også sunket den siste tiden.

– Derimot ser vi en økning blant dem som leser andre nettaviser, som NRK.no og Nettavisen, sier Schiro.

36 prosent leste andre nettaviser i 2018, mot 32 prosent i 2017. Andelen som leste papiraviser eller deres nettaviser var på 64 prosent, mot 68 prosent året før. Totalt leste 72 prosent av oss avis på papir eller nett i 2018.

Figur 1. Andel av befolkningen som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag

Papiravis Radio Fjernsyn Internett Video/film-medier Lydmedier Bøker Ukeblad Tegneserieblad Tidsskrift
1991 84 71 81 10 43 24 21 11 18
1994 85 67 82 11 44 18 22 9 16
1996 82 59 82 9 37 19 18 10 16
1998 81 59 83 10 8 42 18 16 9 14
2000 77 57 82 27 10 50 20 17 9 14
2002 77 58 85 35 10 49 23 16 7 14
2004 75 58 83 44 10 47 23 17 8 12
2006 74 54 83 60 10 43 24 16 7 11
2008 68 54 80 71 12 42 23 13 6 14
2009 65 53 80 73 13 41 27 13 5 12
2010 64 56 82 77 13 42 24 12 6 13
2011 63 55 81 80 14 38 27 12 5 12
2012 55 60 77 80 12 40 25 10 4 9
2013 51 59 74 85 15 41 25 8 4 9
2014 49 64 74 88 22 39 25 8 4 9
2015 42 59 67 87 21 38 23 7 3 8
2016 39 59 67 89 26 37 25 5 3 8
2017 32 54 62 90 37 50 25 5 3 6
2018 30 50 60 91 37 51 24 5 3 6

Færre ser på TV

Lineær-TV hadde for første gang en daglig oppslutning på under 80 prosent i 2012. Siden den gang har trenden vært nedadgående, og i 2018 var det 55 prosent som så lineær-TV en gjennomsnittsdag. Tar vi med direktesendt nett-TV, øker andelen til 60 prosent.   

Andelen som ser direktesendt nett-TV har holdt seg stabil de siste årene. I 2018 var den på 11 prosent. Når det gjelder TV-tittingens popularitet blant ulike aldersgrupper, er det tydelig økende forskjeller blant unge voksne og eldre.

– Andelen TV-seere er lavest hos 20-24-åringene, hvor bare 33 prosent ser på enten lineær-TV eller direktesendt nett-TV. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng fra 2017 for denne aldersgruppen, sier Schiro.

Blant den eldre delen av befolkningen, de mellom 67-79 år, ser 86 prosent på TV. Disse TV-seerne bruker i snitt 3 timer og 31 minutter daglig foran TV-skjermen.

Total TV-titting blant seerne var i snitt 2 timer og 45 minutter i 2018 – en nedgang på 4 minutter fra året før.

Mer tid på internett

91 prosent av oss brukte internett en gjennomsnittsdag i 2018, som er en oppgang på ett prosentpoeng fra året før. Tiden vi bruker på internett har også økt noe, fra 2 timer og 38 minutter i 2017 til 2 timer og 47 minutter i 2018.

Bruken av sosiale medier har også økt betydelig de siste årene, påpeker Schiro.

– Av dem som er på internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 73 prosent vært innom Facebook i 2018, og 63 prosent hadde vært innom andre sosiale medier, sier hun.

I aldersgruppen 16-24 år bruker 85 prosent Facebook i løpet av en dag, mens 90 prosent er innom andre sosiale medier. Det er også denne aldersgruppen som er de mest ivrige brukerne av internett generelt, med en gjennomsnittlig tidsbruk på 4 timer og 24 minutter i døgnet.

Av nettbrukerne totalt så 55 prosent på videoklipp på internett daglig i 2018.

35 prosent spilte digitale spill, mot 33 prosent i 2017. Andelen er høyest for 9-15-åringer, hvor 81 prosent spilte digitale spill daglig i 2018. Barn og unge bruker i gjennomsnitt 1 time og 20 minutter på dette per dag, som er en økning på 16 minutter fra året før.

 

Kontakt