85035
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogsvei/arkiv
85035
Liten nedgang i skogsveibyggingen
statistikk
2012-05-03T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogsvei, Skogsveier, skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengdeSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Skogsveier2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten nedgang i skogsveibyggingen

Mens det ble ferdigstilt 78 kilometer helårsbilveier og sommerbilveier i 2011, ble 249 kilometer ombygd eller omlagt. Dette er en nedgang på henholdsvis 5 og 49 kilometer fra 2010.

Bygging av skogsveier. 1988-2011. Kilometer

Det ble bygd og ombygd skogsveier for totalt 123 millioner kroner i 2011, en nedgang på 12 millioner kroner fra 2010. Offentlige tilskudd dekket 40 millioner av de totale byggekostnadene.

Mye ferdigstilt vei

De gjennomsnittlige anleggskostnadene per meter helårsbilvei og sommerbilvei var 307 kroner. Vinterbilveier og traktorveier kostet i gjennomsnitt 117 kroner per meter. Av de sistenevnte veiene ble det ferdigstilt 155 kilometer slike i 2011, mens 42 kilometer ble omlagt eller ombygd.

Omfattende veinett

Selv om det ferdigstilles få nye skogsbilveier, er veinettet i norske skoger likevel svært omfattende. Det var registrert 48 600 kilometer med helårsbilveier og sommerbilveier per 1. januar 2011. Til sammenligning er det om lag 93 000 kilometer med offentlige veier i landet.

Hva inngår i statistikken?

Et veianlegg blir først registrert i statistikken når det er godkjent som ferdigstilt av skogoppsynet. En del veier blir bygd over flere år, og det som er registrert som ferdigstilt ett enkelt år viser derfor ikke nøyaktig hva som ble bygd det samme året.

Vinterbilveier og traktorveier

Vinterbilveier og traktorveier har en lavere standard enn skogsbilveiene, og de bygges ofte i forbindelse med enkeltstående drifter for å transportere ut tømmeret.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB