9615
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogsvei/arkiv
9615
Liten nedgang i skogsveibyggingen
statistikk
2010-05-03T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogsvei, Skogsveier, skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengdeSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Skogsveier2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten nedgang i skogsveibyggingen

I 2009 ble det ferdigstilt 69 kilometer nye helårsbilveier og sommerbilveier, og 232 kilometer ble ombygget eller omlagt. Det er en nedgang på henholdsvis 5 kilometer og 84 kilometer fra året før.

Bygging av skogsveier. Kilometer

Antall kilometer skogsbilvei per kvadratkilometer produktivt skogareal

Totalt ble det ferdigstilt skogsveier for 117 millioner kroner i 2009, en nedgang på 7 millioner kroner fra 2008. Offentlige tilskudd dekket 35 millioner av de totale byggekostnadene. De gjennomsnittlige anleggskostnadene per meter helårs bilvei og sommerbilvei var 263 kroner.

Vinterbilveier og traktorveier kostet i gjennomsnitt 100 kroner per meter. Av slike veier ble det ferdigstilt 291 kilometer med nye veier, mens 91 kilometer ble omlagt eller ombygd.

Omfattende skogsbilveinett

Selv om det ferdigstilles få nye skogsbilveier, er veinettet i norske skoger likevel svært omfattende. Per 1. januar 2010 var det registrert 48 600 kilometer med helårsbilveier og sommerbilveier. Til sammenligning er det om lag 93 000 kilometer med offentlige veier i landet.

Traktor- og vinterbilveier

Traktor- og vinterbilveier har en lavere standard enn skogsbilveiene og bygges ofte i forbindelse med enkeltstående drifter for å transportere ut tømmeret.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB